Teolliset
symbioosit
Elinkaari
klinikka

Hanke on päättynyt 31.5.2019. Kiitos kaikille yhteistyöstä!

 

Teolliset Symbioosit materiaalikehitys ja Malli - Y analyysi

Navitas Kehitys Oy on yhteistyössä Iisalmen Teollisuuskylä Oy:n, Savonia – Ammattikorkeakoulun, Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE), Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n sekä Kuopion kaupungin kanssa käynnistänyt ”Teolliset Symbioosit materiaalikehitys ja Malli - Y analyysi Pohjois-Savo” -kehittämishankkeen.

Hankkeen toiminta-alue kattaa koko Pohjois-Savon. Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2017–31.5.2019 ja päärahoittajana Etelä-Savon ELY-keskus (EAKR).

Hankkeessa toteutetaan Motivan hallinnoimaa valtakunnallista Teolliset symbioosit toimintamallia Pohjois-Savossa.

Toimintamallin kautta päästään kehittämään Pohjois-Savon eri toimijoiden käytössä olevia materiaalivirtoja siten, että mahdollisimman suuri hyöty materiaaleista jää Pohjois-Savoon. Tavoitteena on löytää sellaisia yritysten ja myös muiden toimijoiden välisiä kumppanuuksia, mikä mahdollistaa hyödyn maksimoimista. Tavoitteena on teollisten symbioosien syntyminen Pohjois-Savoon sekä tätä kautta uuden yritystoiminnan syntyminen. Tarkoituksena on löytää 350 synergiaa ja kontaktoida satoja yrityksiä Pohjois-Savossa.

Hankkeen toisena osiona on SYKE:n elinkaariklinikka-toimintamallin kehittäminen ja toteuttaminen Pohjois-Savossa.

Suomen ympäristökeskuksen kehittämä elinkaariklinikka-toimintamalli on yritysten ympäristövaikutusten arviointiin kehitetty, elinkaariarviointiin pohjautuva työkalu. Toimintamallin avulla voidaan arvioida yritysten tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia. Elinkaariklinikan tuloksia voidaan hyödyntää yritysten tuotekehittelyssä ja tuloksien avulla voidaan parantaa resurssitehokkuutta, jätehuoltoa ja kierrätystä, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, minimoida kuljetusmatkoja ja löytää entistä ympäristöystävällisempiä raaka-aineita.  Pohjois-Savossa elinkaariklinikkaa kehitetään edelleen tarjoamaan yrityksille tietoa ympäristövaikutusten ohella myös kiertotalouden toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista konkreettisina euroina.

Navitas Yrityspalvelut

Navitas Kehitys Oy toimii Navitas Yrityspalvelut sateenvarjon alla.

Navitas Yrityspalvelut kattavat yritysten kehittämispalvelut, uusyrityspalvelut sekä toimitilojen vuokraus ja rakennuttamispalvelut. Kehittämisyhtiön tarjoamia palveluita Varkauden talousalueen yrityksille ovat mm. yritysneuvonta, yrityskehitys- ja sijoittumispalvelut, rahoitusneuvonta, koulutuspalvelut, innovaatiopalvelut, kansainvälistymispalvelut sekä matkailu- ja palveluliiketoiminnan kehityspalvelut. Yhtiön palveluksessa on vakituisesti kuusi henkilöä ja kymmenen määräaikaista henkilöä eri hanketehtävissä.

Kuopion Woodi Oy:n elinkaariklinikkaraportti on valmistunut

Elinkaariklinikan tavoitteena oli arvioida koivuliimapuusta ja MDF-levystä valmistetun säilytyskalusteen valmistamisessa syntyviä ilmastovaikutuksia eli...

Lue lisää

Iso-Kallan panimon elinkaariklinikkarapotti on valmistunut

Elinkaariklinikan tavoitteena oli arvioida mallasohrasta käytetyn oluen valmistuksessa syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä yksinkertaistetun elinkaariarvioinnin...

Lue lisää